Dự đoán kqxs MB ngày 03/10/2022 | KUBET

soi cau xsmt

Dự đoán kết quả XSMB 03/10/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,55,65,56,75,57
85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,69,96,79,97,89,98,99,00,10,01,20,02,30,03,60,06,70,07,80,08

Dàn 38 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,09,90,19,91,29,92,39,93,59,95,69,96,79,97,89,98,99

Dàn 19 số

34,43,44,54,45,19,91,29,96,79,40,14,41,98,99,49,34,43,99

Dàn 9 số

99,49,19,91,14,41,96,79,29
✨ STL 68
✨ Hạ càng 2,9,7,3
✨ kết càng 1,9

Loto nhiều người chơi

15 [rann range=9000,10000] người chơi
58 [rann range=8000,9000] người chơi
94 [rann range=7000,8000] người chơi
24 [rann range=6000,7000] người chơi
57 [rann range=5000,6000] người chơi
73 [rann range=4000,5000] người chơi
38 [rann range=3000,4000] người chơi
18 [rann range=2000,3000] người chơi
27 [rann range=1000,2000] người chơi
75 [rann range=500,1000] người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

11 [rann range=9000,10000] người chơi
01 [rann range=8000,9000] người chơi
71 [rann range=7000,8000] người chơi
19 [rann range=6000,7000] người chơi
61 [rann range=5000,6000] người chơi
15 [rann range=4000,5000] người chơi
90 [rann range=3000,4000] người chơi
70 [rann range=2000,3000] người chơi
05 [rann range=1000,2000] người chơi
60 [rann range=500,1000] người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

73 26 ngày
32 20 ngày
59 20 ngày
58 17 ngày
25 15 ngày
14 11 ngày
10 10 ngày
75 10 ngày
21 9 ngày
49 9 ngày
53 9 ngày
08 8 ngày
47 8 ngày
54 8 ngày
16 7 ngày
33 7 ngày
57 7 ngày
74 7 ngày
89 7 ngày
15 6 ngày
60 6 ngày
61 6 ngày
87 6 ngày
95 6 ngày
20 5 ngày
31 5 ngày
40 5 ngày
44 5 ngày
55 5 ngày
70 5 ngày
85 5 ngày
90 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

67 15 lần
92 15 lần
43 14 lần
02 13 lần
23 13 lần
26 13 lần
50 13 lần
71 13 lần
04 12 lần
21 12 lần
36 12 lần
55 12 lần
65 12 lần
84 12 lần
16 11 lần
17 11 lần
35 11 lần
37 11 lần
40 11 lần
48 11 lần
66 11 lần
86 11 lần
88 11 lần
00 10 lần
01 10 lần
34 10 lần
49 10 lần
64 10 lần
83 10 lần
94 10 lần
99 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 399 ngày
20 362 ngày
28 341 ngày
05 316 ngày
87 300 ngày
78 280 ngày
33 272 ngày
22 256 ngày
30 252 ngày
83 248 ngày
26 243 ngày
66 241 ngày
34 236 ngày
31 218 ngày
99 212 ngày
56 210 ngày
63 202 ngày
00 192 ngày
60 191 ngày
07 184 ngày
45 170 ngày
85 161 ngày
41 158 ngày
10 151 ngày
59 146 ngày
75 141 ngày
47 133 ngày