Dự đoán kqxs MB ngày 07/10/2022 | KUBET

soi cầu, dự đoán kết quả xổ số

Dự đoán kết quả XSMB 07/10/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85
58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,28,82,48,84,68,86,88,98,89,84,48

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,07,70,17,71,27,72,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,7994,49

Dàn 19 số

23,32,36,73,83,38,07,70,03,57,75,38,67,76,43,34,72,47,47

Dàn 9 số

34,72,07,70,73,83,23,76,43
✨ STL 45
✨ Hạ càng 4,9,0,6
✨ kết càng 4,7

Loto nhiều người chơi

82 [rann range=9000,10000] người chơi
07 [rann range=8000,9000] người chơi
20 [rann range=7000,8000] người chơi
26 [rann range=6000,7000] người chơi
87 [rann range=5000,6000] người chơi
67 [rann range=4000,5000] người chơi
56 [rann range=3000,4000] người chơi
58 [rann range=2000,3000] người chơi
63 [rann range=1000,2000] người chơi
64 [rann range=500,1000] người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

69 [rann range=9000,10000] người chơi
46 [rann range=8000,9000] người chơi
68 [rann range=7000,8000] người chơi
56 [rann range=6000,7000] người chơi
66 [rann range=5000,6000] người chơi
94 [rann range=4000,5000] người chơi
89 [rann range=3000,4000] người chơi
56 [rann range=2000,3000] người chơi
06 [rann range=1000,2000] người chơi
36 [rann range=500,1000] người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

73 30 ngày
58 21 ngày
10 14 ngày
21 13 ngày
49 13 ngày
08 12 ngày
54 12 ngày
60 10 ngày
61 10 ngày
87 10 ngày
95 10 ngày
20 9 ngày
85 9 ngày
90 9 ngày
05 8 ngày
23 8 ngày
42 8 ngày
43 8 ngày
48 7 ngày
56 7 ngày
76 7 ngày
86 7 ngày
94 7 ngày
00 6 ngày
24 6 ngày
71 6 ngày
02 5 ngày
13 5 ngày
45 5 ngày
93 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

26 16 lần
67 16 lần
92 16 lần
50 14 lần
66 14 lần
51 13 lần
37 12 lần
55 12 lần
70 12 lần
04 11 lần
34 11 lần
36 11 lần
39 11 lần
43 11 lần
46 11 lần
65 11 lần
68 11 lần
77 11 lần
83 11 lần
84 11 lần
99 11 lần
01 10 lần
19 10 lần
35 10 lần
40 10 lần
47 10 lần
48 10 lần
64 10 lần
72 10 lần
74 10 lần
78 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 403 ngày
20 366 ngày
28 345 ngày
05 320 ngày
87 304 ngày
78 284 ngày
33 276 ngày
22 260 ngày
30 256 ngày
26 247 ngày
66 245 ngày
34 240 ngày
31 222 ngày
99 216 ngày
56 214 ngày
63 206 ngày
00 196 ngày
60 195 ngày
07 188 ngày
45 174 ngày
85 165 ngày
41 162 ngày
10 155 ngày
75 145 ngày
47 137 ngày
42 125 ngày