Dự đoán kqxs MB ngày 08/10/2022 | KUBET

soi cầu, dự đoán kết quả xổ số

Dự đoán kết quả XSMB 08/10/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85
58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,28,82,48,84,68,86,88,98,89,84,48

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,07,70,17,71,27,72,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,7994,49

Dàn 19 số

23,32,36,73,83,38,07,70,03,57,75,38,67,76,43,34,72,47,47

Dàn 9 số

34,72,07,70,73,83,23,76,43
✨ STL 80
✨ Hạ càng 3,5,6,0
✨ kết càng 1,9

Loto nhiều người chơi

20 [rann range=9000,10000] người chơi
01 [rann range=8000,9000] người chơi
21 [rann range=7000,8000] người chơi
04 [rann range=6000,7000] người chơi
53 [rann range=5000,6000] người chơi
50 [rann range=4000,5000] người chơi
15 [rann range=3000,4000] người chơi
70 [rann range=2000,3000] người chơi
41 [rann range=1000,2000] người chơi
29 [rann range=500,1000] người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

36 [rann range=9000,10000] người chơi
56 [rann range=8000,9000] người chơi
16 [rann range=7000,8000] người chơi
66 [rann range=6000,7000] người chơi
46 [rann range=5000,6000] người chơi
93 [rann range=4000,5000] người chơi
66 [rann range=3000,4000] người chơi
39 [rann range=2000,3000] người chơi
54 [rann range=1000,2000] người chơi
14 [rann range=500,1000] người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

73 31 ngày
58 22 ngày
21 14 ngày
49 14 ngày
08 13 ngày
54 13 ngày
60 11 ngày
61 11 ngày
87 11 ngày
95 11 ngày
20 10 ngày
85 10 ngày
90 10 ngày
05 9 ngày
23 9 ngày
43 9 ngày
76 8 ngày
24 7 ngày
71 7 ngày
02 6 ngày
13 6 ngày
45 6 ngày
93 6 ngày
03 5 ngày
27 5 ngày
63 5 ngày
82 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

26 19 lần
67 16 lần
92 16 lần
37 14 lần
50 14 lần
66 14 lần
51 13 lần
70 13 lần
55 12 lần
01 11 lần
04 11 lần
34 11 lần
39 11 lần
40 11 lần
43 11 lần
46 11 lần
65 11 lần
68 11 lần
72 11 lần
77 11 lần
83 11 lần
84 11 lần
36 10 lần
42 10 lần
48 10 lần
62 10 lần
74 10 lần
94 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 404 ngày
20 367 ngày
28 346 ngày
05 321 ngày
87 305 ngày
78 285 ngày
33 277 ngày
22 261 ngày
30 257 ngày
26 248 ngày
66 246 ngày
34 241 ngày
31 223 ngày
99 217 ngày
56 215 ngày
63 207 ngày
00 197 ngày
60 196 ngày
07 189 ngày
45 175 ngày
85 166 ngày
41 163 ngày
10 156 ngày
75 146 ngày
47 138 ngày
42 126 ngày