Dự đoán XSMB 14/8/2022 | KUBET

Dự đoán kết quả XSMB 14/8/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47

84,48,94,49,15,51,25,52,35,53,55,65,56,75,57,85,58,95,59,19,91,29,92,39,93,69,96,79,97,89,98,99

Dàn 38 số

01,10, 12, 31, 14,51, 05, 50, 65, 56, 30 ,23, 36,73, 38, 93, 56, 16,71, 58, 95, 83, 53, 61, 11, 52, 81, 19, 34, 63, 45, 57, 82, 93, 03, 75, 98, 99

Dàn 19 số

01, 10, 20, 30, 05, 07, 90, 11, 13, 41, 71, 81, 25, 34, 64, 54, 55, 85, 95

Dàn 9 số

01, 20, 05, 11, 81, 25, 34, 85, 95

✨ STL 787
✨ Hạ càng 0,1,5,7
✨ kết càng 1,5

Loto nhiều người chơi

79 rann range=9000,10000] người chơi
19 8,267 người chơi
29 7,097 người chơi
69 6,721 người chơi
68 5,002 người chơi
89 4,065 người chơi
16 3,596 người chơi
50 2,577 người chơi
90 1,439 người chơi
24 891 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

29 9,819 người chơi
53 8,426 người chơi
59 7,548 người chơi
22 6,695 người chơi
20 5,327 người chơi
09 4,935 người chơi
32 3,554 người chơi
93 2,465 người chơi
24 1,794 người chơi
40 888 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

61 18 ngày
32 13 ngày
49 13 ngày
41 12 ngày
77 10 ngày
48 9 ngày
86 8 ngày
39 8 ngày
42 8 ngày
65 8 ngày
68 7 ngày
13 7 ngày
45 7 ngày
47 6 ngày
84 6 ngày
88 5 ngày
10 5 ngày
11 5 ngày
20 5 ngày
72 5 ngày
79 5 ngày
75 5 ngày
78 6 ngày
42 5 ngày
18 5 ngày
28 5 ngày
36 5 ngày
56 5 ngày
61 5 ngày
74 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

93 17 lần
15 16 lần
55 14 lần
10 13 lần
01 13 lần
38 13 lần
40 13 lần
46 13 lần
01 12 lần
14 12 lần
35 12 lần
14 12 lần
31 11 lần
35 11 lần
37 11 lần
94 11 lần
98 11 lần
00 11 lần
06 11 lần
19 11 lần
20 11 lần
26 11 lần
27 10 lần
50 10 lần
60 10 lần
64 10 lần
69 10 lần
72 10 lần
90 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 349 ngày
20 312 ngày
28 291 ngày
21 276 ngày
52 273 ngày
11 270 ngày
05 266 ngày
88 254 ngày
87 250 ngày
15 244 ngày
23 228 ngày
78 222 ngày
23 215 ngày
33 207 ngày
37 206 ngày
19 202 ngày
22 198 ngày
30 193 ngày
83 191 ngày
26 186 ngày
66 170 ngày
34 168 ngày
80 170 ngày
31 162 ngày
76 165 ngày
99 162 ngày
56 160 ngày