Dự đoán XSMB 16/8/2022 | KUBET

Dự đoán kết quả XSMB 16/8/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17

81,18,91,19,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,28,82,38,83,48,84,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 38 số

01,10, 12, 31, 14,51, 05, 50, 65, 56, 30 ,23, 36,73, 38, 93, 56, 16,71, 58, 95, 83, 53, 61, 11, 52, 81, 19, 34, 63, 45, 57, 82, 93, 03, 75, 98, 99

Dàn 19 số

01, 10, 20, 30, 05, 07, 90, 11, 13, 41, 71, 81, 25, 34, 64, 54, 55, 85, 95

Dàn 9 số

01, 20, 05, 11, 81, 25, 34, 85, 95

✨ STL 686
✨ Hạ càng 0,1,6,8
✨ kết càng 1,6

Loto nhiều người chơi

17 rann range=9000,10000] người chơi
13 8,163 người chơi
91 7,663 người chơi
01 6,751 người chơi
12 5,242 người chơi
32 4,081 người chơi
50 3,366 người chơi
79 2,073 người chơi
37 1,160 người chơi
47 679 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

01 9,113 người chơi
30 8,606 người chơi
81 7,261 người chơi
17 6,302 người chơi
61 5,179 người chơi
60 4,263 người chơi
80 3,871 người chơi
07 2,584 người chơi
14 1,562 người chơi
51 561 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

61 21 ngày
32 16 ngày
49 16 ngày
41 15 ngày
77 13 ngày
48 12 ngày
86 11 ngày
39 11 ngày
42 11 ngày
65 10 ngày
68 9 ngày
13 9 ngày
45 9 ngày
47 9 ngày
84 8 ngày
88 8 ngày
10 8 ngày
11 8 ngày
20 6 ngày
72 6 ngày
79 6 ngày
75 5 ngày
78 5 ngày
42 5 ngày
18 5 ngày
28 5 ngày
36 5 ngày
56 5 ngày
61 5 ngày
74 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

93 18 lần
15 17 lần
31 15 lần
40 13 lần
37 12 lần
55 12 lần
89 12 lần
91 12 lần
38 12 lần
46 12 lần
85 12 lần
90 11 lần
94 11 lần
01 11 lần
06 11 lần
07 11 lần
14 11 lần
24 11 lần
26 11 lần
29 11 lần
33 11 lần
35 11 lần
50 10 lần
60 10 lần
73 10 lần
81 10 lần
82 10 lần
72 10 lần
90 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 351 ngày
20 314 ngày
28 293 ngày
21 278 ngày
52 275 ngày
11 272 ngày
05 268 ngày
88 256 ngày
87 252 ngày
15 246 ngày
23 230 ngày
78 224 ngày
23 217 ngày
33 209 ngày
37 208 ngày
19 204 ngày
22 200 ngày
30 195 ngày
83 193 ngày
26 188 ngày
66 172 ngày
34 170 ngày
80 172 ngày
31 164 ngày
76 167 ngày
99 164 ngày
56 162 ngày