Dự đoán XSMB 19/8/2022 | KUBET

Dự đoán kết quả XSMB 18/8/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17

81,18,91,19,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,28,82,38,83,48,84,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 38 số

01,10, 12, 31, 14,51, 05, 50, 65, 56, 30 ,23, 36,73, 38, 93, 56, 16,71, 58, 95, 83, 53, 61, 11, 52, 81, 19, 34, 63, 45, 57, 82, 93, 03, 75, 98, 99

Dàn 19 số

01, 10, 20, 30, 05, 07, 90, 11, 13, 41, 71, 81, 25, 34, 64, 54, 55, 85, 95

Dàn 9 số

01, 20, 05, 11, 81, 25, 34, 85, 95

✨ STL 191
✨ Hạ càng 0,4,8,9
✨ kết càng 4,9

Loto nhiều người chơi

78 rann range=9000,10000] người chơi
56 8,620 người chơi
45 7,754 người chơi
72 6,021 người chơi
57 5,203 người chơi
71 4,760 người chơi
79 3,470 người chơi
07 2,429 người chơi
93 1,145 người chơi
20 612 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

57 9,819 người chơi
55 8,809 người chơi
45 7,230 người chơi
67 6,382 người chơi
56 5,446 người chơi
47 4,523 người chơi
05 3,749 người chơi
46 2,983 người chơi
77 1,955 người chơi
07 569 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

49 19 ngày
77 16 ngày
65 14 ngày
10 12 ngày
11 12 ngày
79 12 ngày
55 11 ngày
62 11 ngày
98 11 ngày
58 9 ngày
87 9 ngày
96 9 ngày
00 9 ngày
47 9 ngày
84 8 ngày
88 8 ngày
10 8 ngày
11 8 ngày
20 6 ngày
72 6 ngày
79 6 ngày
75 5 ngày
78 5 ngày
42 5 ngày
18 5 ngày
28 5 ngày
36 5 ngày
56 5 ngày
61 5 ngày
74 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

15 18 lần
93 17 lần
31 15 lần
40 13 lần
37 12 lần
46 12 lần
55 12 lần
91 12 lần
06 12 lần
14 12 lần
29 12 lần
85 11 lần
89 11 lần
94 11 lần
07 11 lần
21 11 lần
26 11 lần
33 11 lần
35 11 lần
50 11 lần
73 11 lần
81 11 lần
82 10 lần
90 10 lần
73 10 lần
81 10 lần
82 10 lần
72 10 lần
90 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 354 ngày
20 317 ngày
28 296 ngày
21 281 ngày
52 278 ngày
11 275 ngày
05 271 ngày
88 259 ngày
87 255 ngày
15 249 ngày
23 233 ngày
78 227 ngày
23 220 ngày
33 212 ngày
37 211 ngày
19 207 ngày
22 203 ngày
30 198 ngày
83 196 ngày
26 192 ngày
66 175 ngày
34 173 ngày
80 175 ngày
31 167 ngày
76 170 ngày
99 167 ngày
56 165 ngày