Dự đoán XSMB 28/9/2022 | KUBET

soi cau xsmt

Dự đoán kết quả XSMB 28/9/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,33,43,34,53,35,63,36,73,37,
83,38,93,39,05,50,15,51,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,49,94,69,96,79,97,89,98,99

Dàn 38 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 19 số

15,51,21,12,92,29,56,65,57,75,95,59,62,26,32,23,57,85,58

Dàn 9 số

85,58,62,26,21,12,57,75,59
✨ STL 509
✨ Hạ càng 2, 9, 6, 5
✨ kết càng 6, 1

Loto nhiều người chơi

74 [rann range=9000,10000] người chơi
49 [rann range=8000,9000] người chơi
84 [rann range=7000,8000] người chơi
05 [rann range=6000,7000] người chơi
27 [rann range=5000,6000] người chơi
75 [rann range=4000,5000] người chơi
97 [rann range=3000,4000] người chơi
43 [rann range=2000,3000] người chơi
38 [rann range=1000,2000] người chơi
40 [rann range=500,1000] người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

51 [rann range=9000,10000] người chơi
75 [rann range=8000,9000] người chơi
14 [rann range=7000,8000] người chơi
47 [rann range=6000,7000] người chơi
17 [rann range=5000,6000] người chơi
85 [rann range=4000,5000] người chơi
95 [rann range=3000,4000] người chơi
54 [rann range=2000,3000] người chơi
25 [rann range=1000,2000] người chơi
44 [rann range=500,1000] người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

73 21 ngày
30 19 ngày
32 15 ngày
59 15 ngày
52 14 ngày
97 14 ngày
06 12 ngày
58 12 ngày
25 10 ngày
41 9 ngày
22 8 ngày
98 8 ngày
29 7 ngày
93 7 ngày
03 6 ngày
14 6 ngày
10 5 ngày
17 5 ngày
39 5 ngày
51 5 ngày
65 5 ngày
75 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

43 15 lần
16 14 lần
21 13 lần
55 13 lần
67 13 lần
71 13 lần
92 13 lần
02 12 lần
23 12 lần
99 12 lần
03 11 lần
10 11 lần
26 11 lần
35 11 lần
39 11 lần
40 11 lần
48 11 lần
65 11 lần
68 11 lần
84 11 lần
94 11 lần
95 11 lần
04 10 lần
27 10 lần
34 10 lần
37 10 lần
49 10 lần
50 10 lần
70 10 lần
86 10 lần
90 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 394 ngày
20 357 ngày
28 336 ngày
05 311 ngày
87 295 ngày
78 275 ngày
33 267 ngày
22 251 ngày
30 247 ngày
83 243 ngày
26 238 ngày
66 236 ngày
34 231 ngày
31 213 ngày
99 207 ngày
56 205 ngày
29 201 ngày
63 197 ngày
00 187 ngày
60 186 ngày
07 179 ngày
45 165 ngày
85 156 ngày
41 153 ngày
10 146 ngày
59 141 ngày
75 136 ngày
47 128 ngày