Dự đoán XSMB 29/8/2022 | KUBET

Dự đoán kết quả XSMB 29/8/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17

81,18,91,19,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,28,82,38,83,48,84,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 38 số

01,10, 12, 31, 14,51, 05, 50, 65, 56, 30 ,23, 36,73, 38, 93, 56, 16,71, 58, 95, 83, 53, 61, 11, 52, 81, 19, 34, 63, 45, 57, 82, 93, 03, 75, 98, 99

Dàn 19 số

01, 10, 20, 30, 05, 07, 90, 11, 13, 41, 71, 81, 25, 34, 64, 54, 55, 85, 95

Dàn 9 số

01, 20, 05, 11, 81, 25, 34, 85, 95

✨ STL 242
✨ Hạ càng 0,3,6,8
✨ kết càng 3,8

Loto nhiều người chơi

26 rann range=9000,10000] người chơi
21 8,769 người chơi
35 7,277 người chơi
62 6,718 người chơi
27 5,803 người chơi
78 4,794 người chơi
46 3,811 người chơi
86 2,308 người chơi
17 1,475 người chơi
60 649 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

74 9,869 người chơi
38 8,639 người chơi
15 7,606 người chơi
73 6,343 người chơi
28 5,071 người chơi
78 4,591 người chơi
26 3,837 người chơi
67 2,947 người chơi
20 1,369 người chơi
07 606 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

21 11 ngày
41 11 ngày
99 11 ngày
78 10 ngày
89 10 ngày
68 9 ngày
08 8 ngày
98 8 ngày
11 8 ngày
19 8 ngày
46 7 ngày
48 7 ngày
61 6 ngày
03 6 ngày
40 6 ngày
49 6 ngày
65 6 ngày
16 6 ngày
27 6 ngày
34 5 ngày
59 5 ngày
72 5 ngày
80 5 ngày
94 5 ngày
40 5 ngày
49 5 ngày
65 5 ngày
56 5 ngày
61 5 ngày
74 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

15 17 lần
91 16 lần
31 14 lần
75 14 lần
34 13 lần
93 13 lần
14 12 lần
43 12 lần
74 12 lần
17 11 lần
29 11 lần
40 11 lần
70 11 lần
21 10 lần
24 10 lần
30 10 lần
37 10 lần
52 10 lần
56 10 lần
60 10 lần
73 10 lần
82 10 lần
85 10 lần
89 10 lần
94 10 lần
81 10 lần
82 10 lần
72 10 lần
90 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 364 ngày
20 327 ngày
28 306 ngày
05 281 ngày
88 269 ngày
87 265 ngày
15 259 ngày
78 245 ngày
23 243 ngày
33 237 ngày
22 221 ngày
30 217 ngày
83 213 ngày
26 208 ngày
66 206 ngày
34 201 ngày
31 183 ngày
76 180 ngày
99 177 ngày
56 175 ngày
29 171 ngày
63 167 ngày
48 161 ngày
44 160 ngày
00 157 ngày
60 156 ngày
07 149 ngày