Dự đoán XSMB 30/9/2022 | KUBET

soi cau xsmt

Dự đoán kết quả XSMB 30/9/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,33,43,34,53,35,63,36,73,37,
83,38,93,39,05,50,15,51,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,49,94,69,96,79,97,89,98,99

Dàn 38 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 19 số

15,51,21,12,92,29,56,65,57,75,95,59,62,26,32,23,57,85,58

Dàn 9 số

85,58,62,26,21,12,57,75,59
✨ STL 346
✨ Hạ càng 4, 6, 0, 5
✨ kết càng 9, 2

Loto nhiều người chơi

98 [rann range=9000,10000] người chơi
83 [rann range=8000,9000] người chơi
78 [rann range=7000,8000] người chơi
39 [rann range=6000,7000] người chơi
73 [rann range=5000,6000] người chơi
29 [rann range=4000,5000] người chơi
53 [rann range=3000,4000] người chơi
09 [rann range=2000,3000] người chơi
75 [rann range=1000,2000] người chơi
57 [rann range=500,1000] người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

84 [rann range=9000,10000] người chơi
58 [rann range=8000,9000] người chơi
87 [rann range=7000,8000] người chơi
88 [rann range=6000,7000] người chơi
45 [rann range=5000,6000] người chơi
47 [rann range=4000,5000] người chơi
57 [rann range=3000,4000] người chơi
89 [rann range=2000,3000] người chơi
08 [rann range=1000,2000] người chơi
95 [rann range=500,1000] người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

73 22 ngày
30 20 ngày
32 16 ngày
59 16 ngày
52 15 ngày
97 15 ngày
06 13 ngày
58 13 ngày
25 11 ngày
41 10 ngày
98 9 ngày
29 8 ngày
93 8 ngày
03 7 ngày
14 7 ngày
10 6 ngày
39 6 ngày
65 6 ngày
75 6 ngày
00 5 ngày
21 5 ngày
24 5 ngày
49 5 ngày
53 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

43 15 lần
16 14 lần
23 13 lần
55 13 lần
71 13 lần
02 12 lần
21 12 lần
48 12 lần
50 12 lần
67 12 lần
92 12 lần
99 12 lần
03 11 lần
10 11 lần
17 11 lần
26 11 lần
37 11 lần
40 11 lần
68 11 lần
84 11 lần
88 11 lần
04 10 lần
05 10 lần
27 10 lần
34 10 lần
35 10 lần
36 10 lần
39 10 lần
49 10 lần
65 10 lần
66 10 lần
83 10 lần
86 10 lần
94 10 lần
95 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 395 ngày
20 358 ngày
28 337 ngày
05 312 ngày
87 296 ngày
78 276 ngày
33 268 ngày
22 252 ngày
30 248 ngày
83 244 ngày
26 239 ngày
66 237 ngày
34 232 ngày
31 214 ngày
99 208 ngày
56 206 ngày
29 202 ngày
63 198 ngày
00 188 ngày
60 187 ngày
07 180 ngày
45 166 ngày
85 157 ngày
41 154 ngày
10 147 ngày
59 142 ngày
75 137 ngày
47 129 ngày